A) PROGRAM PSBK (INTENSIF KEJURURAWATAN)
 • Dibuka sehingga 31 Ogos 2018.
 • Kelayakan minimum 5 kepujian dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf termasuk subjek berikut:
  - Bahasa Melayu,
  - Matematik Moden,
  - 1 Subjek Sains,
  - 2 Subjek Lain,
  - Lulus Bahasa Inggeris.

Kelebihan program:
 • Pengiktirafan penuh melalui Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).
 • Pengiktirafan melalui Malaysian Qualification Agency (MQA).
 • Kawal selia Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Lembaga Jururawat Malaysia (LJM-KKM).
 • Penginapan disediakan sepanjang program.
 • Jaminan Kerjaya setelah menamatkan program.


B) PROGRAM PSBK (PEMBANTU PERUBATAN)
 • Dibuka sehingga 21 September 2018.
 • Kelayakan minimum 5 kepujian dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf termasuk subjek berikut:
  - Bahasa Melayu,
  - Matematik Moden atau satu subjek sains,
  - 3 subjek lain,
  - Lulus Bahasa Inggeris.
Kelebihan program:
 • Pengiktirafan penuh melalui Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).
 • Pengiktirafan melalui Malaysian Qualification Agency (MQA).
 • Kawal selia Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Lembaga Pembantu Perubatan (LPP-KKM).
 • Penginapan disediakan sepanjang program.
 • Jaminan Kerjaya setelah menamatkan program.

C) PROGRAM PSBK (INTENSIF SAINS PERSEKITARAN)
 • Dibuka sehingga 31 Ogos 2018.
 • Kelayakan minimum 5 kepujian dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf termasuk subjek berikut:
  Bahasa Melayu,
  - Matematik Moden,
  - 1 Subjek Sains,
  - 2 Subjek Lain,
  - Lulus Bahasa Inggeris.

Kelebihan program:
 • Pengiktirafan penuh melalui Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).
 • Pengiktirafan melalui Malaysian Qualification Agency (MQA).
 • Kawal selia Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).
 • Penginapan disediakan sepanjang program.
 • Jaminan Kerjaya setelah menamatkan program.

D) PROGRAM PSBK (PSIKOLOGI)
 • Dibuka sehingga 31 Ogos 2018.
 • Kelayakan minimum 3 kepujian dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Kelebihan program:
 • Pengiktirafan penuh melalui Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).
 • Pengiktirafan melalui Malaysian Qualification Agency (MQA).
 • Kawal selia Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).
 • Penginapan disediakan sepanjang program.
 • Jaminan Kerjaya setelah menamatkan program.