Program OMF-PT3Program OMF-PT3 ini memberikan pendedahan dan gambaran yang mudah difahami oleh peserta.Fokus program ini adalah untuk mewujudkan kesedaran berdasarkan elemen berikut:

1) Skop kerjaya yang diminati oleh peserta.
2) Aliran menengah atas yang menjurus ke arah kerjaya tersebut.
3) Subjek-subjek yang perlu diberikan penekanan dalam PT3 yang melayakkan peserta memilih aliran tersebut.Kaedah Program

1) Penerangan am.
2) Mentor-Protege (Program Intensif).
3) Respon secara Pertuturan.
4) Respon secara Bertulis.


Tempoh Program

60 minit hingga 180 minit


Konklusi Program

1) Memberi pendedahan awal skop kerjaya kepada peserta.
2) Peserta akan lebih memahami peluang setelah tamat PT3.
3) Peserta akan lebih komited untuk mendapat keputusan PT3 yang memberangsangkan.
4) Mengurangkan kekeliruan peserta untuk memilih aliran menengah atas setelah tamat PT3.