Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan kekuatan dan keupayaan kepada MYCRO Intellect yang berusia 8 tahun untuk terus berkhidmat kepada masyarakat, khususnya kepada para pelajar di sekolah-sekolah menengah seluruh negara.

Pendidikan merupakan salah satu bentuk pelaburan penting yang menyumbang ke arah perkembangan masa hadapan yang lebih baik. Pendidikan juga adalah salah satu elemen yang menjadi indikator kekuatan tamadun manusia sejak berkurun lamanya.

Kini, MYCRO Intellect tidak hanya menumpukan pendedahan halatuju akademik kepada lepasan Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia seperti pada peringkat awalnya.Beberapa program telah mula ditawarkan kepada calon-calon di seluruh negara sebelum mereka menghadapi peperiksaan SPM dan STPM. Tidak lupa juga para pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3).

Kami sentiasa melakukan penambah baikan di sepanjang perkhidmatan kami bagi memastikan tahap keberkesanan modul kami sejajar dengan halatuju pendidikan sebenar di Malaysia. Bermula 2018, kami juga akan menjalankan kerjasama dengan agensi serta jabatan kerajaan supaya pendedahan halatuju akademik dan seterusnya kerjaya dapat diberikan dengan lebih menyeluruh dan berkesan.

Dengan keupayaan dan kelebihan saya serta kepercayaan pelbagai pihak, maka saya akan memastikan bahawa KPI yang ditetapkan akan dipenuhi. Saya juga akan memastikan setiap modul yang dijalankan akan dilaksanakan mengikut Standard Operation Procedure (SOP) demi kebaikan semua pihak.

Sekian, terima kasih.


"MENGURANGKAN PENGANGGURAN DI KALANGAN GRADUAN"Yang menjalankan tugas,


MOHD YUSOF ABDUL RAHMAN

Pengarah Urusan,
MYCRO Intellect.