ELEMEN PT3

Ujian Bertulis (Subjek Bahasa)
Ujian Lisan Bertutur (Subjek Bahasa)
Ujian Lisan Mendengar (Subjek Bahasa)
Ujian Bertulis (Matematik)
Ujian Bertulis (Sains)
Ujian Bertulis (Pendidikan Islam)
Ujian Bertulis (Kemahiran Hidup)
Ujian Pelbagai Kaedah (Sejarah)
Ujian Pelbagai Kaedah (Geografi)