Ujian Lisan (Bertutur) - Subjek Bahasa

Penerangan

Tugasan memerlukan murid untuk memberikan respon  secara bertulis dalam bentuk ujian objektif atau subjektif.

Tempoh
Dua jam

Asas Soalan
a. Pengetahuan dan kefahamam tentang sistem bahasa
b. Kemahiran aplikasi bahasa
c. Kemahiran kreatif aprisiasi (membaca dan menulis)

Pemarkahan
Analitik atau holistik

Kaedah Ujian
Objektif atau subjektif

Jenis Item
Respon terhad / respon terbuka / objektif pelbagai bentuk

Tajuk Ujian
Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan perlajaran tingkatan satu hingga tiga

Pelaksanaan 
Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

Pemeriksaan
Guru memberi skor semasa ujian dijalankan secara individu

Mod
Murid memberikan respon secara individu