Ujian Lisan (Mendengar) - Subjek Bahasa

Penerangan

Tugasan memerlukan murid untuk mendengar rakaman audio dan memberikan respon  secara bertulis 

Tempoh
30 minit

Asas Soalan
Kemahiran mendengar dan memahami

Pemarkahan

Analitik 

Jenis Item
Respon terhad / respon terbuka / objektif pelbagai bentuk

Tajuk Ujian
Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan perlajaran tingkatan satu hingga tiga

Pelaksanaan 
Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

Pemeriksaan
Dilakukan oleh guru berpandukan panduan penskoran

Mod
Murid memberikan respon secara individu