Ujian Bertulis - Subjek Matematik

Penerangan

Tugasan memerlukan murid untuk memberikan respon  secara bertulis dalam bentuk ujian objektif atau subjektif.

Tempoh
Dua jam

Asas Ujian
Pengetahuan, Kefahaman dan Kemahiran

Kaedah Pemarkahan

Analitik

Bentuk Ujian
Objektif atau subjektif

Jenis Item
Respon terhad / berstruktur / objektif pelbagai bentuk

Tajuk
Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran tingkatan satu hingga tiga

Pelaksanaan 
Berjadual dan dalam tempoh yang dibenarkan

Pemeriksaan
Dilakukan oleh guru berpandukan panduan penskoran

Mod
Murid memberikan respon secara individu