Ujian Pelbagai Kaedah - Geografi

Bagi subjek Geografi, kaedah Pelbagai Instrumen digunakan. Pelbagai instrumen yang dimaksudkan adalah boleh diadakan dalam bentuk:

 
1) Tugasan bertulis

2) Ujian amali
3) Projek
4) Kajian Lapangan
5) Kajian Kes
6) Demonstrasi
7) Persembahan


Tugasan Bertulis

Penerangan

Tugasan yang memerlukan murid membuat laporan atau dokumen mengikut spesifikasi atau format yang ditetapkan , menghasilkan karya kreatif, ciptaan dan gubahan dalam bentuk tulisan

Tempoh

Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi 6 waktu pembelajaran

Asas Ujian

Pengetahuan, Kefahaman, Kemahiran dan Nilai

Kaedah Pemarkahan

Analitik atau holistik

Tugasan

Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran dari tingkatan satu hingga tiga

Pelaksanaan

Berjadual dan mengikut tempoh seperti yang dibenarkan

Pemeriksaan
Dilakukan oleh guru berpandukan kepada panduan penskoran

Mod

Murid memberikan respon secara individu atau secara berkumpulanProjek

Penerangan
Tugasan yang memerlukan murid menghasilkan sesuatu produk dan membuat pelaporan tentang produk / artifak yang dihasilkan 

Tempoh

Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi 6 waktu pembelajaran

Asas Ujian

Pengetahuan, Kefahaman, Kemahiran dan Nilai

Kaedah Pemarkahan

Analitik atau holistik

Tugasan

Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran dari tingkatan satu hingga tiga

Pelaksanaan

Berjadual dan mengikut tempoh seperti yang dibenarkan

Pemeriksaan
Dilakukan oleh guru berpandukan kepada panduan penskoran

Mod

Murid memberikan respon secara individu atau secara berkumpulanKajian Lapangan

Penerangan
Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian di luar bilik darjah atau di makmal untuk mendapatkan data dan maklumat serta membuat laporan

Tempoh

Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi 6 waktu pembelajaran

Asas Ujian

Pengetahuan, Kefahaman, Kemahiran dan Nilai

Kaedah Pemarkahan

Analitik atau holistik

Tugasan

Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran dari tingkatan satu hingga tiga

Pelaksanaan

Berjadual dan mengikut tempoh seperti yang dibenarkan

Pemeriksaan
Dilakukan oleh guru berpandukan kepada panduan penskoran

Mod

Murid memberikan respon secara individu atau secara berkumpulanKajian Kes

Penerangan
Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian berdasarkan data dan maklumat yang diperoleh dan membuat laporan

Tempoh

Murid melaksanakan tugasan dalam tempoh tidak melebihi 6 waktu pembelajaran

Asas Ujian

Pengetahuan, Kefahaman, Kemahiran dan Nilai

Kaedah Pemarkahan

Analitik atau holistik

Tugasan

Tugasan dibangunkan dalam lingkungan sukatan pelajaran dari tingkatan satu hingga tiga

Pelaksanaan

Berjadual dan mengikut tempoh seperti yang dibenarkan

Pemeriksaan
Dilakukan oleh guru berpandukan kepada panduan penskoran

Mod

Murid memberikan respon secara individu atau secara berkumpulan