Pengiktirafan terhadap mana-mana program pengajian yang ditawarkan adalah sangat penting. Pengiktirafan ini juga adalah di antara syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk berkhidmat di dalam sektor awam khususnya dan swasta secara amnya. Pengiktirafan kepada program pengajian diberikan oleh badan / agensi kelayakan dan juga lembaga eksekutif atau badan professional.

Pengiktirafan ini juga menjadi salah satu syarat majikan untuk memastikan calon yang memohon jawatan itu berkualiti dan berkemahiran ataupun sebaliknya.

Para pengguna boleh mendapatkan info-info tersebut melalui capaian (link) yang disediakan seperti berikut:Pengiktirafan Malaysian Qualification Agency (MQA)
Pengiktirafan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)Majlis Perubatan Malaysia (MMC)
 


Lembaga Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia (FARMASI)
 


Badan-badan Professional