Pengiktirafan Malaysian Qualification Agency (MQA)
Pengiktirafan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)Majlis Perubatan Malaysia (MMC)
 


Lembaga Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia (FARMASI)
 


Badan-badan Professional