BHM01 - Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (MBBS)
KPT/JPS (R2/721/6/0023) 01/21 / FA5324 (06/18)

Ini adalah program perubatan yang diiktiraf sepenuhnya sejak tahun 2005 dan telah menghasilkan lebih 500 pakar perubatan. Program ini menyediakan pendidikan berkesan dan cemerlang dalam latihan bidang perubatan. Ia menggunakan pendekatan berpusatkan pelajar dan kajian masalah berdasarkan kepada pembelajaran yang sepatutnya terpakai di seluruh kerjaya doktor.Program 5 tahun, ia dibahagikan kepada 2 fasa iaitu Sains Asas Perubatan ( Tahun 1 & 2) dan Fasa Sains Klinikal ( Tahun 3-5 ).Dua tahun pertama adalah keupayaan pengetahuan perubatan asas dalam kursus-kursus berurutan / blok dengan awal pendedahan klinikal.Pelajar mesti berjaya menamatkan fasa asas ini sebelum layak ke fasa seterusnya Dari tahun ketiga dan seterusnya, latihan dilanjutkan dengan amalan klinikal , di mana pelajar belajar di pelbagai hospital dan pusat-pusat kesihatan. Graduan yang berjaya diberikan Ijazah Sarjana Muda Perubatan & Sarjana Muda Pembedahan darjah ( MBBS ) yang diiktiraf oleh Majlis Perubatan Malaysia.Tempoh Program
5 Tahun / 10 semester

Prospek Kerjaya

  • Pegawai Perubatan Hospital Kerajaan / Swasta
  • Pegawai Perubatan Hospital Pakar Kerajaan / Swasta
  • Pegawai Penjagaan Kesihatan
  • Administrator

Struktur Program

Tahun 1
General Anatomy

Introductory Medical Physiology
Molecular Basis of Medicine & Nutrition
General Pathology
Behavioural Sciences
Medical Microbiology & Immunology
General Pharmacology
Endocrine System
Musculoskeletal System
Cardiovascular System
CHET- Community and Health Exposure Training
PPD 1- Personal and Professional Development 1
Young Mercy 1

Tahun 2
Respiratory System

Haematology
Gastrointestinal System
Nervous System
Reproductive System
Urinary System Infectious Diseases
Public Health
Disaster & Relief Medicine
Clinical Correlation
Young Mercy 2

Tahun 3
Electives 1
Internal Medicine 1
Surgery 1
Obstetrics & Gynaecology 1
Paediatrics 1
Community Medicine
Young Mercy 3

Tahun 4
Research & Evidence-based Medicine

Orthopaedics 1 & Military Medicine
Mental Health, General & Military Psychiatry 1
Specialty Postings
Research & Evidence-based Medicine
Orthopaedics 2 & Military Medicine
Mental Health, General & Military Psychiatry 2
Specialty Postings

Tahun 5
Internal Medicine 2 & 3

Surgery 2 & 3
Paediatrics 2 & 3
Obstetrics & Gynaecology 2 & 3
Internal Medicine 2 & 3

Kelayakan Minimum Kemasukan
  • Lulus Temuduga Program