BHS11 - Bachelor of Occupational Safety & Health (Hons)
KPT/JPS(N/862/6/0017)09/17 (PA0543)12/16

Program ini memberi pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam usaha untuk melindungi pekerja daripada bahaya di tempat kerja. Anda akan meneroka pelbagai mata pelajaran yang berkaitan dengan bidang ini seperti peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan, keselamatan pembinaan, kebersihan industri, pengurusan risiko OSH, pelan tindakan kecemasan dan penyiasatan kemalangan antara lain.Program ini akan menyediakan anda dengan pelbagai kemahiran teori dan praktikal untuk membolehkan anda berlatih di pelbagai industri dan persekitaran. Sebagai pakar OSH anda akan bertanggungjawab untuk menggariskan prosedur selamat operasi yang mengenal pasti dan mengambil kira semua bahaya berkenaan, menjalankan pemeriksaan tapak tetap untuk memeriksa dasar-dasar dan prosedur yang betul dilaksanakan dan membuat perubahan kepada amalan kerja yang selamat dan mematuhi undang-undang.Dalam organisasi tertentu anda juga akan ditugaskan untuk menyediakan strategi kesihatan dan keselamatan dan membangunkan polisi dalaman di samping menerajui latihan dalaman mengenai isu-isu keselamatan dan kesihatan dan risiko. Kurikulum ini berdasarkan asas-asas yang kukuh seperti yang dinyatakan di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) dengan sukatan pelajaran yang memberi tumpuan kepada aspek-aspek tertentu kesihatan pekerjaan dan pengurusan keselamatan.


Dengan ijazah ini dalam tangan, pekerjaan dalam bidang OSH menjadi lebih cerah kerana kekurangan pakar-pakar keselamatan dan kesihatan pekerjaan terutama dalam industri pembuatan, pembinaan, minyak dan gas.

Tempoh Program
3 Tahun / 6 Semester

Prospek Kerjaya

  • Pakar OSH
  • Inspektor Keselamatan
  • Pegawai Keselamatan
  • Jurulatih OSH
  • Penyelia Pembinaan & Bangunan
  • Pengurus Keselamatan kemudahan

 

Kelayakan Minimum Kemasukan

  • LULUS Temuduga Program