BHS22 - Bachelor of Biomedical Engineering Technology (Hons)

Teknologi Kejuruteraan Bio-Perubatan adalah gabungan aplikasi falsafah dan kemahiran kejuruteraan untuk bidang perubatan. Ia menggabungkan reka bentuk dan penyelesaian masalah kemahiran kejuruteraan dengan sains perubatan dan biologi untuk membantu meningkatkan penjagaan kesihatan pesakit dan kualiti hidup individu.Pelajar akan mendapat pendedahan dan pengalaman mengendalikan pelbagai peralatan dan perkakas, seperti monitor pesakit, elektrokardiograf, 
peranti infusi, penganalisis darah gas, komputer penjagaan pesakit dan lain-lain kelengkapan teknikal yang berkaitan.Siswazah dari program ini diklasifikasikan sebagai ahli teknologi kejuruteraan yang berkemahiran yang tinggi dalam permintaan di institusi penjagaan kesihatan, termasuk hospital dan klinik.Spesifikasi kerja utama termasuk penyelenggaraan, penyelesaian masalah, membaik pulih dan penentu-ukuran peralatan perubatan.Dalam program ini, pelajar akan belajar untuk membaiki, mengubah suai, dan mengekalkan kebanyakan jenis standard peralatan perubatan dengan menggunakan peralatan tangan, alat kuasa, peranti mengukur, dan pengetahuan manual pengeluar, penyelesaian masalah teknik dan menjalankan jadual penyelenggaraan.

Tempoh Program
4 Tahun / 8 Semester

Prospek Kerjaya

  • Jurutera peralatan perubatan
  • Jurutera pemprosesan imej dan arkib
  • Jurutera pemprosesan Biosignal
  • Biomekanik dan kejuruteraan pemulihan
  • Bioinformatik dan teleperubatan
  • Jurutera pengkomputeran Biomedical

 

Kelayakan Minimum Kemasukan

  • LULUS Temuduga Program