DP022 - Diploma in Psikologi

Program ini direka bentuk untuk graduan menjadi profesional terlatih dalam teori-teori , pengetahuan , kemahiran dan kaedah dalam bidang psikologi. Graduan akan bersedia untuk bekerja di agensi kebajikan, pusat pemulihan, pusat komuniti, organisasi kerajaan, pertubuhan NGO dan sektor swasta.
Para graduan dilatih untuk menjadi progresif, inovatif, kreatif dan cekap dalam penyelesaian masalah atau membuat keputusan pengurusan pesakit atau pelanggan. Graduan juga diharapkan dapat memahami dan menunjukkan sensitiviti dan tanggungjawab terhadap agama, masyarakat, budaya dan persekitaran dengan prinsip etika dan kod profesional kelakuan profesion psikologi.

Bidang psikologi di Malaysia dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

 • Ujikaji
 • Kuantitatif
 • Klinikal / Kaunseling
 • Organisasi / PerindustrianObjektif program adalah untuk melahirkan graduan yang mempunyai pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip-prinsip minda manusia dan tingkah laku dan yang mampu untuk memohon prinsip-prinsip ini dalam berurusan dengan manusia diajar, tingkah laku & emosi dan meningkatkan potensi manusia dalam masyarakat atau tempat kerja.Tempoh Program
3 Tahun / 6 Semester

Prospek Kerjaya

 

 • Penolong Psikologi Sosial
 • Penolong Kerja
 • Motivator
 • Pembantu penyelidik
 • Kebajikan dan Pegawai Pemulihan
 • Pegawai Perhubungan Awam
 • Personnel Pembangunan Sumber Manusia
 • Pegawai Tadbir
Kelayakan Minimum Kemasukan

1. LULUS SPM
dengan 3 kepujian termasuk:
 •  
  • Bahasa Melayu.
  • Bahasa Inggeris.
  • Matematik Moden atau Subjek Sains.
2. LULUS temuduga.