Jun 26
 

Program ini adalah satu bidang yang menawarkan peluang pekerjaan yang luas. Ianya adalah cabang kesihatan awam yang menitikberatkan semua aspek alam semula jadi dan binaan yang boleh menjejaskan kesihatan manusia. Kesihatan alam sekitar merujuk kepada aspek-aspek kesihatan manusia dan penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor dalam alam sekitar.

Syarat kemasukan:

  • Berkelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  • 3 kredit dalam mana-mana matapelajaran