DP011 - Diploma Pengurusan Penjagaan Kesihatan

Program ini adalah salah satu program kumpulan sokongan perkhidmatan perubatan/ kesihatan. Program ini melahirkan tenaga kerja yang mahir dalam peranan menguruskan pusat kesihatan dan seumpamanya.


Peserta program ini juga akan menghadiri kelas praktikal bermula tahun kedua supaya lebih terdedah dengan asas-asas pengurusan termasuk kewangan, kajian kesihatan, statistik, perolehan, pemasaran dan pengurusan sumber manusia.

Program merangkumi aspek-aspek berikut:
 • Anatomi Asas dan Fisiologi
 • Mikrobiologi Asas dan Parasitologi
 • Farmakologi Asas
 • Pengenalan kepada Kesihatan Alam Sekitar
 • Kesihatan, Keselamatan dan Keselamatan Pekerjaan
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Prinsip Pengurusan
 • Pemasaran Penjagaan Kesihatan
 • Pembiayaan Penjagaan Kesihatan


Tempoh Pengajian

3 Tahun / 9 Semester

Prospek Kerjaya


Peluang kerjaya dalam bidang pengurusan penjagaan kesihatan semakin berkembang. Kemajuan dalam teknologi perubatan membolehkan penjagaan kesihatan menjadi salah satu industri yang paling pesat berkembang di dunia. Graduan boleh mengikuti pelbagai laluan kerjaya dalam sektor berikut:

 • Pentadbiran Hospital / Klinik / Farmasi
 • Pusat Perkhidmatan Kesihatan
 • Penyedia Penjagaan Kesihatan Swasta Profesional
 • Konsultan Pembekal Peralatan Kesihatan
 • Organisasi Khidmat Masyarakat
 • Institusi Insurans Kesihatan
Kelayakan Minimum Kemasukan

1. LULUS SPM dengan 5 kepujian termasuk:

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik Moden
 • Fizik / Kimia / Biologi / Sains
 • 1 subjek lain.
 2. Lulus Temuduga.