(SPM1M) SKIM PENSYARAH MUDA 

Program ini adalah satu program yang dianjurkan untuk melahirkan barisan pensyarah muda. Peserta yang berjaya menamatkan pengajian peringkat Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) di bawah Skim Pensyarah Muda ini akan mengisi perjawatan selaku seorang pensyarah bertauliah.

Program yang ditawarkan adalah program usaha sama IPTA dan IPTS tempatan. Kontrak bekerja selama 3 tahun akan diberikan. Program yang ditawarkan adalah seperti berikut: