PIP1M - PROGRAM INTEGRASI PSIKOLOGI & KEJURURAWATAN


Program ini menawarkan program pengajian tinggi yang memfokuskan 2 bidang pengajian iaitu bidang psikologi dan kejururawatan. Program yang ditawarkan adalah peringkat diploma sahaja selama 3 tahun. Namun begitu, program ini memiliki kelangsungan kerjaya dalam pelbagai bentuk industri sedia ada.