PSBK - PROGRAM SAINS BERSEKUTU KEBANGSAAN

Program ini adalah program pengajian tinggi yang berorientasikan bidang perubatan dan sains bersekutu.Calon yang cemerlang di dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf boleh menyertai program peringkat Asasi selama setahun sebelum diserapkan terus untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam bidang Kesihatan dan Sains Bersekutu.

Bagi calon lepasan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dan Diploma atau setaraf, mereka boleh mengikuti pengajian peringkat Ijazah secara terus mengikut kelayakan akademik mereka.

Peringkat Ijazah Sarjana Muda (Kepujian)


Peringkat Diploma


Peringkat Asasi