PSBK - PROGRAM SAINS BERSEKUTU KEBANGSAAN

Program ini adalah program pengajian tinggi yang berorientasikan bidang perubatan dan sains bersekutu.Calon yang cemerlang di dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf boleh menyertai program peringkat Asasi selama setahun sebelum diserapkan terus untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam bidang Kesihatan dan Sains Bersekutu.

KELEBIHAN PROGRAM

Walaupun tiada sebarang bentuk elaun tetap diberikan kepada peserta program, namun peserta peringkat asasi yang berkelayakan boleh mengajukan permohonan biasiswa untuk yuran pengajian mereka. Bagi peserta peringkat Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) an peringkat Diploma, pihak Yayasan Akademi MYCRO Intellect memberikan subsidi penginapan untuk mereka.


Bagi calon lepasan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dan Diploma atau setaraf, mereka boleh mengikuti pengajian peringkat Ijazah secara terus mengikut kelayakan akademik mereka.

Peringkat Ijazah Sarjana Muda (Kepujian)


Peringkat Diploma


Peringkat Asasi