Program Biasiswa Peruncitan (PBP)

Program ini diiktiraf penuh oleh kerajaan Malaysia melalui MQA. Program ini juga adalah program hibrid di mana peserta akan belajar dalam bekerja di sepanjang program mengikut jadual yang telah ditetapkan. Yuran pengajian dan tempat tinggal peserta dibiayai sepenuhnya. Jaminan pekerjaan disediakan bagi peserta yang menamatkan program ini.

Program Biasiswa Peruncitan ini adalah satu program keusahawan yang ditawarkan dalam 2 peringkat yang berbeza iaitu:

  • SP003 - Sijil Pengurusan Peruncitan.
  • DP026 - Diploma Pengurusan Peruncitan.